Autor: Michał Górny

ExKontakt. Zabezpieczenie przed wybuchem: wyroby (dyrektywa ATEX) i bezpieczeństwo w miejscu pracy (dyrektywaATEX user). Zagrożenie wybuchem nieobjęte dyrektywami ATEX: nadtlenki organiczne, materiały wybuchowe, substancje niestabilne chemicznie. Ochrona odgromowa przestrzeni zagrożenia wybuchem. Wsparcie dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców i dbałość o bezpieczeństwo techniczne. Wsparcie dla organów administracji rządowej i instytucji.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Urządzenia stosowane w strefach zagrożenia wybuchem z perspektywy użytkownika

Stosowanie substancji palnych w procesach produkcyjnych wymaga od pracodawcy podjęcia decyzji czy nie skutkuje to możliwością powstania atmosfery wybuchowej.

Czytaj więcej