Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Katarzyna Gulanowska

Starszy Specjalista ds. BHP, Trener ds. ciągłego doskonalenia w obszarze kultury bezpieczeństwa Proresult. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 10-letnim stażem w branży produkcyjnej. Właściciel Proresult, specjalizuje się w obszarze psychologii pracy. Przeprowadza diagnozy kultury bezpieczeństwa, wspiera najwyższe kierownictwo firm w opracowywaniu wieloletnich strategii budowania silnej kultury bezpieczeństwa. Wraz z zespołem przeprowadza dni bezpieczeństwa i szkolenia z obszaru BHP i promocji zdrowia w duchu grywalizacji. Przeprowadza również szkolenia obligatoryjne BHP w języku rosyjskim. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z obszaru kultury bezpieczeństwa w czasopismach, publikacjach branżowych oraz na wykładach otwartych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz